తీహార్ జైలులో నిర్భయ దోషులకు ఉరిశిక్ష అమలు

June 03, 2020

తీహార్ జైలులో నిర్భయ దోషులకు ఉరిశిక్ష అమలు - నలుగురు దోషులను ఓకేసారి ఉరి తీసిన తలారి పవన్ - ఉరిశిక్షకు ముందు బోరున విలపించిన వినయ్ శర్మ - తీహార్ జైలు బయట ప్రజల సంబరాలు

RELATED ARTICLES

  • No related artciles found