ఇద్దరు అందగత్తెలు.. 2 అందమై చీరలు

August 05, 2020

తెలుగు నటి, యాంకర్ అనసూయ భరద్వాజ్

మళయాళ నటి నిఖిల విమల్ 

ఇరువురు రెండు భిన్నమైన అందమైన చీరల్లో మెరిసారు... కింద స్లైడ్ షోలో ఆ ఫొటోలు చూడొచ్చు