మడత పడని లేత నడము... జాలు వారే చీర

August 07, 2020

నైరుతి రుతుపవాల మోసుకొచ్చే చినుకులతో చల్లబడిన గాలి అలా హాయిగా శరీరాన్ని తాకుతుంటే...

సాధారణ మానవుడు ఏమైనా పకోడి తిందామా అని ఆలోచిస్తాడు.

రసిక శిఖామణులకు పకోడి వేడి సరిపోదు... మరో సౌష్టవమైన సౌందర్య రాశి తన నవ నాడులను మీటే ఒక చూపో, ఒక స్పర్శో కోరుకుంటారు

ఒక కోమలి తన ఒంపుసొంపులను తీరైన రీతిలో రసభరితంగా షో చేయాలంటే తన ఎద అందాలను, రహస్య భాగాలను నలుగురికి ఆరబెట్టి చూయించాల్సిన అవసరం లేదు

చీరకట్టులో రహస్యం తెలుసుకుని ఎత్తు పల్లాలను ప్రదర్శిస్తే మగాడు అలా పడిపోతాడు, పడుండిపోతాడంతే

Photos : Darsha Gupta (దర్శ గుప్తా)