బిగ్ ఇంటర్వ్యూ: జగన్ సీక్రెట్స్ బయటపెట్టిన జేసీ

April 06, 2020

పొట్టకోస్తే జగన్ కి అక్షర ముక్కరాదు

నాకు నచ్చిన ముఖ్యమంత్రి ఎవరంటే...

గోరంట్ల మాధవ్ తో గొడవ ఏంటంటే

వైెఎస్ నాకు ఎందుకు మంత్రి పదవి ఇవ్వలేదు?

జగన్ కేసుల సంగతేంటి...

ఇంకా అనేక విషయాలపై వివరంగా మాట్లాడిన జేసీ దివాకర్ రెడ్డి.