పల్చటి చీర.. మల్లెపూలు.. క్లీవేజీ దర్శనం

February 21, 2020

మలబార్ ప్రాంతంలో జరిగిే ఒక చారిత్రక నేపథ్యం ఉన్న వేడుక, ఆనాటి పరిస్థితుల ఆధారంగా తీసిన హిస్టారికల్ పీరియడ్ డ్రామా ’మమాంగం’ సినిమాలో మమ్ముట్టి సరసన నటించిన అమ్మాయి ప్రాచి టెహ్లాన్. ఆ అందాల రాసి ఫొటోలే ఇవి.