టాలీవుడ్లో వీరి ప్లేసుల్ని ఎవరూ భర్తీచేయలేకపోయారు

August 13, 2020

టాలీవుడ్లో ఎవరూ రీప్లేస్ చేయలేని కొందరు నటులు ఉన్నారు. వారు అజరామరులు. మంచి నటులు వచ్చినా మళ్లీ వీరి లాంటి నటులను మాత్రం చూడలేం. లాక్ డౌన్ సమయంలో వారిని గుర్తుచేసుకుందాం. వీరి మంచి సినిమాలు కొన్ని చూస్తూ లాక్ డౌన్ ఖాళీని ఎంజాయ్ చేయండి. 

Image

Image 

RELATED ARTICLES

  • No related artciles found