పిచ్చెక్కిస్తున్న ఫొటోలు... బాబోయ్ ఏం సౌష్ఠవం

August 03, 2020

ఈ ఫొటోల గురించి మాటలెందుకు... మీ కళ్లకు అర్థమైంది సరిపోదా?  ఒళ్లంతా కప్పుకున్నా ఇంత రెచ్చగొట్టొచ్చు అని ఈ ఫొటోలు చూసేదాకా అర్థం కాలేదు ఒవియా.... ఈ అమ్మాయి ఎవరో తెలుసు కదా... తమిళ్ బిగ్ బాస్ సెన్సేషన్.