కళ్లు చెదిరే హాట్ ఫోజ్

August 06, 2020

ఈ పాప ను గుర్తుపట్టారా? వర్మ ప్రవేశపెట్టిన లేడీ బ్రూస్ లీ ’పూజా భాలేకర్‘. ఆసినిమా లో ఆమె చేసిన శృంగార ప్రదర్శన అంతా ఇంతా కాదు. తాజాగా తన మార్షల్ ఆర్ట్ స్టిల్ తో మరో ఫొటో పెట్టింది... అదే ఇది.

కింద రెండు పాత ఆణిముత్యాలు కూడా ఉన్నాయి చూడండి