ఈ ఒక్క ఫొటో చూస్తే... నీ అందానికి గుడి కట్టేస్తారేమో

August 07, 2020

పూజ హెగ్డే

మేడమ్ సార్ మేడమ్ అంతే...

ఆ కాళ్లు కొంచెం మూయండి మేడం

మ ావల్ల కావట్లేదు మేడమ్

ఇది అల్లు అర్జున్ వేదన కాద

యావత్తు తెలుగు యువకుల వేదన

ఎన్ని హృదయాలను అయినా ఇట్టే మెలిపెట్టేయగల రసికత్వపు తేనె పూసి కాళ్లవి.

నవరసాలలోని శృం-గార రసానికి, మన్మథ రసం జోడిస్తే గాని ఈ అందాన్ని వర్ణించలేం

పై ఫైటో ఈరోజు ఇంటర్నెట్లో వైరల్ అవుతున్న నేపథ్యంలో వాటితో మీ తనివి తీరదు కాబట్టి మరికొన్ని ఫొటోలతో కింద స్లైడ్ షో ఉంది.