ఆర్జీవీ శృతిమించి బూతు గ్యాలరీ

August 09, 2020

ఆర్జీవీ.. రాంగోపాల్ వర్మ ఒక ఇంటర్నేషనల్ బూతు సినిమా, ఒక లోకల్ బూతు సినిమా ఒకటి తీశాడుగా ఈ మధ్య.

లోకల్ బూతు సినిమాకు సంబంధించి బీభత్సమైన గ్యాలరీ విడుదల చేశాడు.

దీనిని లోకల్ బూతు అనడం కంటే కూడా సి గ్రేడ్ బూతు అంటే కరెక్టేమో.

ఎంచుకున్న హీరోయిన్ అలాగే ఉంది.

వర్మ తీయించిన గ్యాలరీ కూడా అలాగే ఉంది.

ఇక చూడండి. మీ ఇష్టం.