శ్రద్ధా దాస్ నాభి అందాలు.. సరసుల హృదయంలో సుడిగుండాలు

August 05, 2020

శ్రద్దా దాస్

తెలుగులో మోస్ట్ ఫేమస్ సెకండ్ హీరోయిన్

అవకాశాలు ఎక్కువ, పాపులారిటీ ఎక్కవ, అభిమానులు ఎక్కువ... కానీ స్టార్ డమ్ తక్కువ

గత పదిహేనేళ్లుగా తన అందాన్ని అలాగే కాపాడుకుంటూ వస్తోంది

ఇప్పటికే అదే సౌందర్యం

ఆ నాభి అయితే యువత గుండెలను మెలిపెట్టేస్తుంది