అవినీతి  పై శివాజీ ఆవేదన 

October 14, 2019

https://www.youtube.com/watch?v=qy16oGkcEAw&feature=youtu.be 

Read Also

సియాటెల్‌లో అట్ట‌హాసంగా టాటా బ‌తుక‌మ్మ సంబురాలు
WETA for NRI : మహిళల కోసం మహిళల సంస్థ
ఎన్. శివప్రసాద్, కోడెలకు ఎన్నారైల నివాళి