రొమ్ములు విరుచుకుని చెబుతోంది తాను అందగత్తెనని

August 07, 2020

ఆత్మిక మనకు అబద్ధం చెప్పింది

తాను స్కిన్ షోకు దూరం అని చెప్పింది

కానీ చూశారా... ఇపుడేమో మనకు కనులవిందు చేస్తోంది

5 అడుగుల 4 అంగుళాల ఈ అమ్మాయి తమిళ హీరోయిన్. టీవీ నుంచి సినిమా వరకు మెల్లగా ఎదిగింది. కాత్తేరి ఈమె నటించిన ప్రముఖ చిత్రం. 

Image

మరిన్ని ఫొటోలు కింద స్లైడ్ షో లో చూడొచ్చు