యాంకర్ శ్యామల ఫస్ట్ హాట్ ఫొటోషూట్

September 21, 2020

యాంకర్ శ్యామల. ఎపుడూ నిండుగా కప్పుకుని ఫొటో షూట్ చేస్తుంటుంది. కానీ .. ఈసారి ఏం మొహమాట పడకుండా క్లీవేజ్ షో చేసింది. బహుశా ఈ స్థాయిలో ఆమె ఫొటో షూట్ చేయడం మొదటి సారి.